Сучасна екологія — екопоселення

Сучасна екологія — екопоселення

 Починаючи з кінця першого десятиліття ХХІ століття суспільство у своєму розвитку почало дедалі більше орієнтуватися на екологічність. На перший погляд, це заслуга та перемога екологів та інших небайдужих людей, котрі значну увагу приділяють «зеленому» стилю життя. З іншого боку, значна частина добрих намірів залишаються лише намірами — міжнародні конференції, засідання ООН та виступи різноманітних науковців не кожного разу дають бажаного позитивного ефекту на практичний плин світових процесів.

Наразі значна кількість регіонів або перебувають на межі екологічної кризи, або вже страждають від наслідків екологічних проблем. Не будемо перераховувати всі екологічні труднощі з якими стикається сучасне суспільство — вони і так вже, на щастя,  привернули увагу практично кожного мешканця нашої планети, який має доступ до засобів масової інформації. Натомість ми зосередимо свою увагу на дослідженні прикладу того, як «зелені» принципи можуть стати реальною альтернативою традиційного індустріального способу життя. Яскравим прикладом прояву екологічності, безумовно, може послужити екопоселення.

 ecovillagemodelpic (1)

Як функціонують екопоселення?
 
Перші екопоселення почали виникати близько 20 років тому у Великобританії і були викликані прагненням сучасних людей збудувати власне життя на основі моделі сталого та гармонійного співжиття з природою. Дана модель формується на основі декількох фундаментальних принципів, серед яких виділяються наступні: дбайливе ставлення до природних ресурсів, використання «зелених» технологій, підтримання високої якості життя людини одночасно з визнанням людського побуту невід’ємною частиною біосфери. Необхідно наголосити на тому, що поняття «екопоселенян» в значенні моделі екологічного способу організації існування людських громад є достатньо розмитим та не зовсім точним.

 

Екопоселення можна визначити як кластер людського суспільства, який базовими принципами свого існування визначає відповідальність, солідарність, взаємодопомогу, дбайливе ставлення до співмешканців та природи. Екопослення, все частіше виростають в різних куточках планети, охоплюють на даний момент аж чотири виміри: екологічний, соціальний, культурний та духовний.
sunny-cai-ecovillage-plan
Екопоселення в Пекіні, Китай

Ключові характеристики екопоселень 
Вся мережа екопоселень, що існує на сьогодні, функціонує на основі загальноприйнятних принципів: обміні технологіями, інтелектуальному споживанні ресурсів, виключно органічному землеробстві, використання екологічно чистих технологій. Цікаво, що екопоселення на сьогодні діють в Америці, Азії, численних країнах Європи, в тому числі і в Україні.

 

Важливого значення для існування екопоселень набуває існування обміну досвідом між «зеленими» поселеннями в різних частинах світу. Наприклад, перші британські екопоселення достатньо ефективно забезпечували діяльність громади за рахунок відновлювальних природних джерел енергії, таких як: вітер, сонце, течія води. Надлишкова енергія згенерована з використанням таких джерел може направлена на продаж, що додатково забезпечить екопоселення фінансовими ресурсами. Досвід англійців успішно перейняли інші екопоселення.

Екопоселення в Фінляндії
Екопоселення в Фінляндії
Екопоселення доводять, що людина може жити  в гармонії з природою, раціонально використовувати її ресурси, не приносити шкоди довкіллю.

 

Доцільно відмітити, також, «споживацький мінімалізм», який активно береться на озброєння жителями екопоселень. Дана концепція передбачає свідоме прагнення зменшити власний вплив на екологію шляхом обмеження надлишкового споживання та використання ресурсів. Мешканці екопоселень намагаються займатися натуральним господарством, обмежуючи таким чином споживання товарів широкого вжитку, виробництво яких дуже часто наносить значну шкоду навколишньому середовищу.

 

Відповідно, значного поширення в екопоселеннях набули органічне землеробство та пермакультури, які дозволяють вирощувати сільськогосподарську продукцію без значної шкоди для довкілля.

 

Окремі екопоселення ставлять собі на мету максимальне впровадження екологічних технологій в усі сфери життя. Наприклад, в ПАР будинки жителів екопоселень будуються з глини та соломи, а в Україні застосовують традиційне для пращурів будівництво житла з дерева та каменю, так само як з соломи, глини та очерету.
Екобудинок в Болгарії
Екобудинок в Болгарії
Екопоселення — вперед у минуле
Сучасні екопоселення, без сумніву, є одним з найбільш радикальних, однак. незважаючи на це і найбіш ефективних способів зниження, хоча б частково негативний вплив життєдіяльності людського суспільства на навколишнє середовище. Не дивно, що екологічний рух можна назвати рухом вперед у майбутнє — адже в екопоселеннях традиційні методи життя в лоні проди поєднуються з найпрогресивнішими технологіями з метою ефективного та взаємовигідного тривалого співіснування з природою.

 

За матеріалами EcoTown.com.ua
Строительные технологии Экология строительства

Leave a Comment

Ваш e-mail не будет опубликован.